Soline – nov način odvoza otpada

Obavještavamo mještane područja SOLINA da će KTD Mindel započeti sa prikupljanjem  miješanog komunalni otpada putem pojedinačnih  spremnika (kanti) za otpad – sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom od 18. srpnja 2013  godine i odluci Općinskog vijeća o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Općini Lumbarda od 29. srpnja 2014 godine.

Otpad sa područja Solina će se na nov način prikupljati od 04.07.2017  i to UTORKOM i PETKOM.

Pozivamo sve korisnike naših usluga koji do sada nisu kupili svoju kantu da to mogu učiniti u prostorima KTD Mindel od 08:30 do 11:00 sati. Kante se prodaju po subvencioniranoj cijeni i to od 120 l – 150,00 kn, 240 l – 200,00 kn.