Ljetni raspored 2019

Ljetni raspored odvoza otpada.

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. započinje sa prikupljanjem miješanog komunalnog otpada prema ljetnom režimu rada . Molimo sve korisnike da svoje standardizirane spremnike na dan pražnjenja izvedu na vozilu dostupno mjesto.

IMG_0344

Novi pod na Levantu!

U okviru redovitog investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine Lumbarda u studenom je zamijenjen pod u bivšoj kino dvorani na Levantu. Stari tapet zamijenjen je visokokvalitetnim laminatom. Radovi u vrijednosti 40.000,00 kn financirani su iz proračuna općine a izveo ih je KTD Mindel.

kanalizacija

Lumbarda dobila 1.100.000,00 kn za kanalizaciju

Na natječaju za Program razvoja otoka u 2018. godini Općina Lumbarda dobila je 1.100.000,00 kn za projekt izgradnje mjesnog sustava odvodnje. Ovim je u cijelosti zaključena financijska konstrukcija za izvođenja radova i usluga ukupne vrijednosti  cca 5.133.220,53 kn koji su već u tijeku na način da će Hrvatske vode sufinancirati cijeli projekt 73 %, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sa 21 % te Općina Lumbarda sa 6 %.

IMG_4894

ISPORUČENO NOVO KOMUNALNO VOZILO

 

Tvrtki KTD Mindel d.o.o. danas je isporučeno novo malo komunalno vozilo u svrhu sakupljanja komunalnog otpada u Općini Lumbarda. Vozilo je isporučila tvrtka Gradatin d.o.o. iz Sesveta. Zbog stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Lumbarda kojom je propisano da se otpad prikuplja po sistemu od ˝vrata do vrata˝ bilo je potrebno nabaviti manje vozilo. Komunalno društvo Mindel d.o.o. je stoga u suradnji s Općinom Lumbardom provelo postupak nabave specijalnog komunalnog vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Vrijednost nabavljenog vozila je 450.000,00 + PDV.

Lumbarda centar

Potpisan ugovor za izgradnju I. faze sustava odvodnje otpadnih voda u Lumbardi

U sklopu Plana upravljanja vodama za 2017 godinu, potpisan je ugovor za izgradnju preostalih radova za dovršetak I. faze sustava odvodnje otpadnih voda u Lumbardi. Ugovor vrijedan 4.940.970,53 kn  potpisan je između naručitelja MINDEL ODVODNJE d.o.o. i odabranog ponuditelja, tvrtke GT TRADE d.o.o. iz Splita. Ovim projektom predviđena je izgradnja primarnog gravitacijskog i tlačnog cjevovoda od crpne stanice Prvi žal ( Marina Lumbarda) do crpne stanice “Tatinja” kao i tlačni cjevovod od Tatinja do autobusne stanice Vela Glavica. Navedene građevine (crpne stanice “Prvi žal”, crpne stanice “Tatinja” sa pripadnim tlačnim cjevovodima i gravitacijskim kanalima) predstavljaju temeljne objekte u kanalizacijskom sustavu Lumbarde, jer su u budućnosti predviđene za transport otpadnih voda većeg dijela Lumbarde, te odvodnju tih otpadnih voda prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda “Ražnjić”. Projektom je predviđena izvedba odvojaka za kućne priključke stambenih i drugih objekata na trasi kao i ukidanje postojećih crpnih stanica u centru i apartmanskom naselju Lina. Radove će s 80% sredstava financirati Hrvatske vode dok će ostalih 20% podmiriti Općina Lumbarda.

Početak radova je predviđen za 13. studenog 2017 godine. Rok dovršetka radova je 6 mjeseci.

Radovi, koji će poboljšati opće ekološke i zdravstveno-sanitarne prilike u ovom dijelu Lumbarde, vršit će se na javnim površinama (cestama) te stoga molimo mještane za razumijevanje zbog eventualnih neugodnosti.

 

potporni zid lučica

Potporni zid u Lučici

kanta za smeće

Soline – nov način odvoza otpada

Obavještavamo mještane područja SOLINA da će KTD Mindel započeti sa prikupljanjem  miješanog komunalni otpada putem pojedinačnih  spremnika (kanti) za otpad – sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom od 18. srpnja 2013  godine i odluci Općinskog vijeća o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Općini Lumbarda od 29. srpnja 2014 godine.

Otpad sa područja Solina će se na nov način prikupljati od 04.07.2017  i to UTORKOM i PETKOM.

Pozivamo sve korisnike naših usluga koji do sada nisu kupili svoju kantu da to mogu učiniti u prostorima KTD Mindel od 08:30 do 11:00 sati. Kante se prodaju po subvencioniranoj cijeni i to od 120 l – 150,00 kn, 240 l – 200,00 kn.

novi_zakon_o_pogrebnickoj_djelatnosti_pogrebnici_na_trzistu_large

Ishođeno rješenje za obavljanje pogrebničke djelatnosti

KTD Mindel je sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti  ( NN, br. 36/15.) još 2016 godine započeo sa postupkom ishođenja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti. Nakon ispunjenja svih uvjeta rješenje je ishođeno 19. travnja. 2017. godine. Uz zahtjev  bilo je potrebno priložiti:

  • izvadak iz trgovačkog suda
  • ugovor o radu sa osobom koja ima položen ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti
  • uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova u zanimanju pogrebnik
  • policu osiguranja od odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti sukladno članku 11. Zakona.
  • odluku Općine Lumbarda, kojom se daje na korištenje poslovni uredski prostor  i parkiralište za pogrebno vozilo
  • prometnu dozvolu za pogrebno vozilo na ime podnositelja zahtjeva
  • potvrdu o ispitivanju vozila izdanu od Centra za vozila Hrvatske d.d. Zagreb.
  • uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi

Ovim rješenjem komunalno poduzeće će i dalje moći obavljati prijevoz pokojnika na zakonit način.