KTD-u Mindel isporučen novi viljuškar

KTD-u Mindel d.o.o. isporučen je novi električni viljuškar za manipuliranje reciklabilnim baliranim otpadom. Viljuškar nosivosti 2 t, maksimalne visine podizanja do 6 m opremljen je standardnim čeonim vilicama te specijalnim KLAUP klamerima za podizanje baliranog otpada.

Viljuškar vrijednosti 35.000,00 eur, sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 60 % sukladno natječaju Fonda o sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada kojim su KTD-u Mindel odobrena sredstva subvencije. Ostatak će podmiriti Općina Lumbarda.

Ishođena dozvola za gospodarenje otpadom.

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. ishodilo je Dozvolu za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada na lokaciji gospodarenja otpadom – odlagalište otpada ˝Kokojevica˝. Dozvolu je izdao nadležni Upravni odjel za za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. Dozvola vrijedi do 12. veljače 2034. godine.

Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada kao i daljnje obavljanje djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada. Dozvoli je prethodio iznimno složen i dugotrajan proces započet 19.listopada 2015. godine Sporazumom o nastavku radova na sanaciji odlagališta ˝Kokojevica˝ između Grada Korčule i Općine Lumbarda. Njime je definiran postupak i način sanacije, te obveze na odlagalištu Kokojevica, a nakon čega se pristupilo završetku prekinutih radova započetih još 25.03.2009 godine. Slijedila je Izmjena i dopuna građevinske dozvole, te nakon osiguranja financijske potpore FZOEU te provedbe postupka javne nabave i sama izgradnja sanitarne nove kazete za odlaganje otpada i reciklažnog dvorišta. Uporabne dozvole za ove dvije etape ishođene su 03.09.2021 godine, nakon čega je ishođena i Okolišna dozvola 23.06.2023 godine. Grad Korčula i Općina Lumbarda su u lipnju 2023. godine preuzele su na sebe obvezu osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta čime je ispunjen i posljednji uvjet za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom.

Nabavljeno novo vozilo za sakupljanje otpada

KTD-u Mindel d.o.o. 19.01.2024 godine isporučeno je novo kumunalno vozilo Mitsubishi Fuso Canter 3S13 s nadogradnjom Iride 5 m3 za prikupljanje komunalnog otpada, vrijednosti 101.000,00 eur. Time je podignut standard i sigurnost usluge koju pružamo svojim korisnicima. Financiranje je osigurano iz sredstava KTD-a Mindel d.o.o. putem financijskog leasinga u trajanju od 60 mjeseci. Ova izvedba komunalnog vozila najveće dopuštene mase 3,5 t, sa spremnikom nadogradnje obujma 5m3 i pripadajućom prešom, u osnovi je konvencionalne izvedbe, ali ima niz konstrukcijskih izmjena prilagođenih uvjetima rada na zahtjevnom terenu Općine Lumbarda, pružajući tako maksimalnu operativnost u prikupljanju reciklažnog, biološki razgradivog i miješanog komunalnog otpada. Izvedba nadogradnje je u sukladnosti sa CE normama i u potpunosti štiti operatera u praktičnoj primjeni od povreda na radu, kako kod rada vozila i nadogradnje u mjestu, tako i za vrijeme vožnje. Nabavkom ovog vozila nastavlja se kontinuirano širenje i obnova voznog parka kao i nastavak modernizacije tehničke opremljenosti društva, a sve u cilju što efikasnijeg obavljanja djelatnosti. Ovim vozilom osigurat će se i odvojeno prikupljanje smeđe kante ( biootpad) za sve ugostitelje na području Općine Lumbarda čime će se smanjiti udio odloženog biootpada.

Nabavljena droblica granja

KTD Mindel je nabavio novu drobilicu granja za usitnjavanja grana max debljine 90 mm. Drobilica Grčkog proizvođača Yamastik jedan je od najkvalitetnijih strojeva u svojoj klasi. Stroj ima vlastiti pogon kao i mogućnost transporta sa auto kukom. Ovom nabavom će se olakšati i ubrzati kompostiranje zelenog otpada sakupljenog u rezidbi stabala na javnim površinama. Nabavu stroja je sufinancirala Općina Lumbarda u iznosu od 15.000,00, dok je ostatak podmiren iz vlastitih prihoda komunalca.

Odobreno sufinanciranje biostabilizatora za kompostiranje

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KTD-u Mindel odobreno je sufinanciranje nabave kontejnera volumena 30 m3 za dezinfekciju i kompostiranje bio otpada u maksimalnom iznosu od 60%, odnosno 580.000,00 kn. U tijeku je postupak javne nabave kojim će se nabaviti spremnik za kompostiranje sa razvijenim sustavom prozračivanja sa membranskom tehnologijom sprečavanja neugodnih mirisa. Umetnutim volumenom zraka i mjerenjem temperature idealno će se kotrolirati biološki proces razgradnje bio otpada.

Nabavom ove opreme zaokružit će se sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda te će se svim našim korisnicima svrstanim u kategoriju ne kućanstvo omogućiti usluga odvojene primopredaje biootpada.

Isporučen ulični električni usisavač

KTD Mindel d.o.o. nabavio je novi samohodni električni usisavač Glutton 2441 H20.

Zbog svoje okretnosti, dimenzija i performansi ovaj specijalni stroj kao stvoren je za čišćenje manjih turističkih mjesta. Osim što ostvaruje impresivne rezultate u bržem i lakšem  čišćenju javnih površina, stroj je iznimno tih u radu te ekološki prihvatljiv, efikasno skuplja i usisava otpad sa svih površina i ima mogućnost ispiranja te dezinficiranja svega što je ostalo na površinama. Riječ je o stroju koji, ima autonomiju rada i do 16 sati čime se uvelike izdvaja od konkurencije. Autonomiju rada osiguravaju 4 «traction akumulatora» svaki od po 12 V, životnog vijeka od 1.000 do 1.200 punjenja. U sebi ima integrirani punjač koji omogućuje punjenje na bilo kojoj 220 V utičnici. Ultra lagana karbonska usisna cijev s prilagodljivom i ergonomskom upravljačkom drškom (prilagođenoj dešnjacima i ljevacima) i pomoćnim kotačićem na vrhu, potpuno olakšavaju skupljanje otpada. Usisani otpad ide direktno u 240-litarski kontejner standardnih dimenzija. Odvojeni motori za pogon i usis osiguravaju da se ne gubi na snazi usisa u trenucima kad stroj ide uzbrdo. Glutton H2O Perfect ima rezervoar vode od 60 litara, te podesivi, ergonomski pištolj za vodu srednjeg pritiska s crijevom. Nakon aktiviranja pumpe na kontrolnoj ploči, korisnik pritiskom okidača na pištolju za vodu automatski pokreće pumpu, te može koristiti podesivi mlaz da ispere sladoled, izmet, masne tragove i ostalu prljavštinu koju nalazimo na pločniku, javnim klupama, uličnim kantama itd.

Nabava ovog stroja osigurana je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u sklopu poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada sufinancirao nabavu sa maksimalnih 60 %. Ostatak je sufinancirala Općina Lumbarda.

Odobreno sufinanciranje nabave električnog komunalnog vozila

KTD-u Mindel odobrena su bespovratna sredstva subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila u visini od 60% od procijenjenih i opravdanih troškova nabave u iznosu od 205.140,00 kn bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je isporučitelj te je potpisan Ugovor o nabavi. Isporuka vozila se očekuje sredinom 2023. godine. Nabavom novog komunalnog vozila širine samo 1,3 m osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada na kućnom pragu, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Lumbarda kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalištu.

OBAVIJEST O PODJELI KOMPOSTERA

Općina Lumbarda je u cilju smanjenja količine komunalnog otpada nabavila 300 komada kompostera radi podjele krajnjim korisnicima.

Nabava kompostera je sufinancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od 05.05.2021 godine.

Komposteri su namjenjeni svim onim korisnicima usluge javnog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda koji žele kompostirati i za njih su besplatni.

Kompostere je moguće preuzeti svaki radni dan (pon-pet u vremenu od 07:00-14:00 i sub u vremenu od 07:00-12:00) u reciklažnom dvorištu na Kokojevici, počevši od četvrtka 02.12.2021 godine.

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE