Tržnica je smještena iznad glavnog općinskog trga. Cilj tržnice je približiti domaće poljoprivredne proizvode uzgojene na poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Općine. Osnovna funkcija Društva KTD Mindel u pružanju ove usluge je stvaranje potrebnih uvjeta za funkcioniranje tržnice. Ciljevi društva prema ovoj usluzi su uređenje prostora na kojem će funkcionirati tržnica, uz osiguranje propisanih zakonskih uvjeta za njezino funkcioniranje, naplata naknade za korištenje usluga tržnica, zadovoljenje potreba stanovništva Općine Lumbarda za kupovinom i prodajom poljoprivrednih proizvoda na uređenom prostoru te povećanje standarda usluge. U tu svrhu je izrađen elaborat sagledavanja mogućnosti za izgradnju zgrade mjesne tržnice u Lumbardi. Elaboratom je dan prikaz mogućnosti izgradnje takvog objekta unutar sklopa postojećih nekretnina u vlasništvu Općine Lumbarda i hodogram aktivnosti koje je potrebno provesti radi ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju zgrade mjesne tržnice. Popis predloženih aktivnost je dan načelniku Općine na razmatranje.