KTD Mindel je registrirano trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine. KTD Mindel nema strojeve ni opremu za adekvatno odžavanje pa zbog toga povjerava isti posao podizvođačima. Plan održavanja i izgradnje donosi općinski načelnik prema planu općinskog proračuna za tekuću godinu.

Makadam_8-11