ISPORUČENO NOVO KOMUNALNO VOZILO

 

Tvrtki KTD Mindel d.o.o. danas je isporučeno novo malo komunalno vozilo u svrhu sakupljanja komunalnog otpada u Općini Lumbarda. Vozilo je isporučila tvrtka Gradatin d.o.o. iz Sesveta. Zbog stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Lumbarda kojom je propisano da se otpad prikuplja po sistemu od ˝vrata do vrata˝ bilo je potrebno nabaviti manje vozilo. Komunalno društvo Mindel d.o.o. je stoga u suradnji s Općinom Lumbardom provelo postupak nabave specijalnog komunalnog vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Vrijednost nabavljenog vozila je 450.000,00 + PDV.

OBAVIJEST O KUPNJI KANTI

Obavještavamo mještane i obrtnike Općine Lumbarda da će KTD Mindel  najkasnije do kraja 2016 godine započeti sa prikupljanjem  miješanog komunalni otpada putem pojedinačnih  spremnika (kanti) za otpad – sukladno članku 30. Zakona o održivom gospodarenju otpadom od 18. srpnja 2013  godine i odluci Općinskog vijeća o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Općini Lumbarda od 29. srpnja 2014 godine.

 

KTD Mindel je nabavio kante  njemačkog proizvođača SCHAFER  koje možete  kupiti po uvjetima povoljnijim od tržišnih i to  u prostorima KTD-a Mindel od 08:00 do 10:00 sati. Rok za kupnju kanti je produžen od 10.06-20.06.2016.

Cijena kante ovisi o zapremnini, a u ponudi imamo sljedeće:

  • Kanta zapremnine 120 litara – 150,00 HRK
  • Kanta zapremnine 240 litara –  200,00 HRK
  • Kanta zapremnine 360 litara – 350,00 HRK.

U cijenu je uključen PDV.

Općina Lumbarda svojim mještanima sufinancira nabavu kanti sa ukupno 50.000,00 HRK. Uvjet kupnje sufinanciranih kanti su podmireni računi prema KTD-u Mindel.

Plan i program prikupljanja otpada za svako pojedino naselje u Općini Lumbarda ćemo naknadno objaviti.

Youtube:

Testiranje kvalitete kante SSI Schafer

http://www.youtube.com/watch?v=BWbS8bo9Wf4

Crash – TEST SSI Schafer  na travi

http://www.youtube.com/watch?v=-TwFCV74VYo

Crash – TEST  SSI Schafer na asfaltu

http://www.youtube.com/watch?v=EE8D2ThuBns