POVIJEST:

Nakon pretvorbe Hotelskog poduzeća Lumbarda i osnutka Javnog komunalnog poduzeća (JKUP), stvoreni su uvjeti za osnivanje i postojanje komunalnog poduzeća u Lumbardi. Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. osnovano je u travnju 2004. godine kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću.

Od tada vlastitim sredstvima uz pomoć Općine Lumbarda nabavljena su najprikladnija vozila za odvoz otpada, izgrađena mrtvačnica i sa potrebnim djelatnicima nastalo respektabilno komunalno poduzeće koje brine o čistoći Lumbarde.

 


 

DJELATNOST:

 • Prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada
 • Upravljanje privremenim deponijem komunalnog otpada Kokojevica
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje javne rasvjete
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
 • Tržnica na malo
 • Usluge parkinga
 • Računovodstveni poslovi
 • Izgradnja objekata komunalne infrastrukture od lokalnog značaja

 


 

DJELATNICI:

KTD Mindel d.o.o. ima stalno zaposlenih osam djelatnika.

 


 

Direktor:

Antonio Mušić. ing. el.

e-mail: antonio.music1@gmail.com

 


 

Računovodstvo:

Katica Šestanović

e-mail: katica.sestanovic@ktd-mindel.hr