Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture Općine Lumbarda čiju izgradnju i održavanje obavlja KTD Mindel d.o.o. . Troškove održavanja objekata i uređenja javne rasvjete financira Općina Lumbarda putem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju komunalnih djelatnost sa komunalnim poduzećem. Plan i financiranje širenja javne rasvjete donosi općinski načelnik u općinskom proračunu.