Nabavljena droblica granja

KTD Mindel je nabavio novu drobilicu granja za usitnjavanja grana max debljine 90 mm. Drobilica Grčkog proizvođača Yamastik jedan je od najkvalitetnijih strojeva u svojoj klasi. Stroj ima vlastiti pogon kao i mogućnost transporta sa auto kukom. Ovom nabavom će se olakšati i ubrzati kompostiranje zelenog otpada sakupljenog u rezidbi stabala na javnim površinama. Nabavu stroja je sufinancirala Općina Lumbarda u iznosu od 15.000,00, dok je ostatak podmiren iz vlastitih prihoda komunalca.

Odobreno sufinanciranje biostabilizatora za kompostiranje

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KTD-u Mindel odobreno je sufinanciranje nabave kontejnera volumena 30 m3 za dezinfekciju i kompostiranje bio otpada u maksimalnom iznosu od 60%, odnosno 580.000,00 kn. U tijeku je postupak javne nabave kojim će se nabaviti spremnik za kompostiranje sa razvijenim sustavom prozračivanja sa membranskom tehnologijom sprečavanja neugodnih mirisa. Umetnutim volumenom zraka i mjerenjem temperature idealno će se kotrolirati biološki proces razgradnje bio otpada.

Nabavom ove opreme zaokružit će se sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda te će se svim našim korisnicima svrstanim u kategoriju ne kućanstvo omogućiti usluga odvojene primopredaje biootpada.

Isporučen ulični električni usisavač

KTD Mindel d.o.o. nabavio je novi samohodni električni usisavač Glutton 2441 H20.

Zbog svoje okretnosti, dimenzija i performansi ovaj specijalni stroj kao stvoren je za čišćenje manjih turističkih mjesta. Osim što ostvaruje impresivne rezultate u bržem i lakšem  čišćenju javnih površina, stroj je iznimno tih u radu te ekološki prihvatljiv, efikasno skuplja i usisava otpad sa svih površina i ima mogućnost ispiranja te dezinficiranja svega što je ostalo na površinama. Riječ je o stroju koji, ima autonomiju rada i do 16 sati čime se uvelike izdvaja od konkurencije. Autonomiju rada osiguravaju 4 «traction akumulatora» svaki od po 12 V, životnog vijeka od 1.000 do 1.200 punjenja. U sebi ima integrirani punjač koji omogućuje punjenje na bilo kojoj 220 V utičnici. Ultra lagana karbonska usisna cijev s prilagodljivom i ergonomskom upravljačkom drškom (prilagođenoj dešnjacima i ljevacima) i pomoćnim kotačićem na vrhu, potpuno olakšavaju skupljanje otpada. Usisani otpad ide direktno u 240-litarski kontejner standardnih dimenzija. Odvojeni motori za pogon i usis osiguravaju da se ne gubi na snazi usisa u trenucima kad stroj ide uzbrdo. Glutton H2O Perfect ima rezervoar vode od 60 litara, te podesivi, ergonomski pištolj za vodu srednjeg pritiska s crijevom. Nakon aktiviranja pumpe na kontrolnoj ploči, korisnik pritiskom okidača na pištolju za vodu automatski pokreće pumpu, te može koristiti podesivi mlaz da ispere sladoled, izmet, masne tragove i ostalu prljavštinu koju nalazimo na pločniku, javnim klupama, uličnim kantama itd.

Nabava ovog stroja osigurana je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u sklopu poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada sufinancirao nabavu sa maksimalnih 60 %. Ostatak je sufinancirala Općina Lumbarda.

Odobreno sufinanciranje nabave električnog komunalnog vozila

KTD-u Mindel odobrena su bespovratna sredstva subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila u visini od 60% od procijenjenih i opravdanih troškova nabave u iznosu od 205.140,00 kn bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je isporučitelj te je potpisan Ugovor o nabavi. Isporuka vozila se očekuje sredinom 2023. godine. Nabavom novog komunalnog vozila širine samo 1,3 m osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada na kućnom pragu, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Lumbarda kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalištu.

OBAVIJEST O PODJELI KOMPOSTERA

Općina Lumbarda je u cilju smanjenja količine komunalnog otpada nabavila 300 komada kompostera radi podjele krajnjim korisnicima.

Nabava kompostera je sufinancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od 05.05.2021 godine.

Komposteri su namjenjeni svim onim korisnicima usluge javnog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda koji žele kompostirati i za njih su besplatni.

Kompostere je moguće preuzeti svaki radni dan (pon-pet u vremenu od 07:00-14:00 i sub u vremenu od 07:00-12:00) u reciklažnom dvorištu na Kokojevici, počevši od četvrtka 02.12.2021 godine.

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE

Počela podjela plavih i žutih kanti

LUMBARDA – Danas je započela podjela žutih i plavih kanti za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Lumbarda. Više od 500 kućanstva će kroz 60 dana dobit svoju žutu i plavu kantu u koju će moći odvajati plastiku, odnosno papir. Korisnici će zajedno sa računom za odvoz otpada dobiti i brošuru sa uputama o korištenju i kalendarom pražnjenja.

Suradnjom Općine Lumbarda i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učnikovitost, Općina Lumbarda je nabavila kante za odvojeno prikupljanje otpada, i to žute i plave, odnosno kante za plastiku i papir. Nakon što su gotovo 6 mjeseci bile uskladištene čekavši završetak administrativnih barijera, danas je započela podjela. Čekalo se knjiženje između Fonda i Općine Lumbarda.

Očekujemo da će ovaj korak doprinijeti većem stupnju odvojenog prikupljanja otpada kao i odgovornijem ponašanju prema otpadu.

Svjesni smo da će pojedini mještani biti odsutni u trenucima kada će naši djelatnici doći do njihovih kuća što će produžiti rok isporuke, no svi će svoju kantu dobiti. Obveza mještana je jedino da potpišu kako su preuzeli svoje kante.

Ishođena uporabna dozvola za reciklažno dvorište

Općina Lumbarda ishodila je uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište koje je izgrađeno na području zone gospodarenja otpadom ˝Kokojevica˝.  Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3.11 milijuna kuna. Odlukom FZOEU odobreno je sufinanciranje projektnog prijedloga Općine Lumbarda „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta Lumbarda – Kokojevica“ u iznosu od 75 % ukupnih troškova. Ostatak investicije podmirila je Općina Lumbarda.

Projektni prijedlog gradnje Reciklažnog dvorišta u sklopu izgradnje i nove kazete za odlaganje otpada prijavljen je u veljači 2019. godine za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon pregleda kompletne tehničke dokumentacije i pozitivne ocjene Fonda pristupilo se postupku provedbe javnog natječaja, te naposljetku i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, tvrtke GT Trade d.o.o. iz Splita. Gradilište je otvoreno 01.07.2020 godine. Radovi su završeni 30.06.2021 godine. Izgradnja Reciklažnog dvorišta od velikog je značaja za Općinu Lumbarda jer predstavlja bitnu komponentu novog sustava održivog gospodarenja otpadom. Njegovom izgradnjom omogućilo se svim građanima da bez naknade odlažu preko 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva.

POPIS OTPADA KOJI SE ZAPRIMA U RECIKLAŽNO DVORIŠTE:

Reciklabilni otpad:
15 01 01 – papirna i kartonska ambalaža
20 01 01 – papir i karton
15 01 04 – metalna ambalaža
20 01 40 – metali
15 01 07 – staklena ambalaža
20 01 02 – staklo
15 01 02 – plastična ambalaža
20 01 39 – plastika
20 01 10 – odjeća
20 01 11 – tekstil
20 03 07 – glomazni otpad

Problematični otpad:

20 01 35* – odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*

15 01 11* – metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

20 01 29* – detergent koji sadrže opasne tvari

20 01 15* – lužine

20 01 34* – baterije i akumulatori

20 01 28* – boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27

08 03 17 i 08 03 18 * – otpadni tiskarski toneri

18 01 01 – oštri predmeti osim 18 01 01

20 01 30 – deterđenti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 21* – fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 25 – jestiva ulja i masti

20 01 26* – ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

20 01 32 – lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

20 01 31* – citotoksici i citostatici

20 01 14* – kiseline

20 01 19* – pesticidi

20 01 23* – odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

16 05 04* – plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13* – otapala

20 01 17* – fotografske kemikalije

15 01 10* – ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

16 01 03* – otpadne gume

Nabavljen čistač plaže

Nakon provedenog postupka nabave, KTD Mindel nabavio je novi čistač plaže ONDINA. Čistač plaže radi na principu vibro rešetke koja na dubini do 10 cm prosijava pijasak. Nečistoće se zadržavaju u koritu koje se prazni. Stroj u vrijednosti od 59.000,00 + PDV kn, nabavljen je uz 100 % sufinanciranje Općine Lumbarda. Ovim strojem će se bitno poboljšati čistoća pješćanih plaža u Lumbardi.