Odobreno sufinanciranje nabave električnog komunalnog vozila

KTD-u Mindel odobrena su bespovratna sredstva subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila u visini od 60% od procijenjenih i opravdanih troškova nabave u iznosu od 205.140,00 kn bez PDV-a. Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je isporučitelj te je potpisan Ugovor o nabavi. Isporuka vozila se očekuje sredinom 2023. godine. Nabavom novog komunalnog vozila širine samo 1,3 m osigurani su preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada na kućnom pragu, što će u budućnosti doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Općine Lumbarda kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalištu.