Postojeći sustav ovodnje otpadnih voda u Lumbardi izgrađen je sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća od strane Hotelskog turističkog poduzeća Lumbarda. Diobom HTP-Lumbarda sustav odvodnje pripao je JAKUP-u ( javno komunalno poduzeće) iz Lumbarde koje je kasnije transformirano u KTD Mindel d.o.o.

U skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima Općina Lumbarda je 30. ožujka 2015. godine donijela Odluku o osnivanju trgovačkog društva za javnu odvodnju Mindel Odvodnja d.o.o. To društvo danas upravlja sa sustavom javne odvodnje u Općini Lumbarda. Društvo je 12. kolovoza 2015 god. podnijelo zahtjev za izdavanje rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Na području Općine Lumbarda postoji djelomično izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, koji prikupljene otpadne vode užeg dijela Lumbarde (hoteli, marina, 6 domačinstava) transportira prema postojećem podmorskom ispustu smještenom na rtu Ražnjić. Sustav se sastoji od tri crpne stanice, gravitacijskih kanala u duljini od oko 1500 m te tlačnih cjevovoda u duljini od oko 1750 m. Podmorskim ispustom otpadna voda se ispušta u priobalno mora na dubinu od 49 m na 300 m od obale.

 end-of-island-korcula-lumbarda