Ishođena dozvola za gospodarenje otpadom.

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. ishodilo je Dozvolu za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada na lokaciji gospodarenja otpadom – odlagalište otpada ˝Kokojevica˝. Dozvolu je izdao nadležni Upravni odjel za za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije. Dozvola vrijedi do 12. veljače 2034. godine.

Ova dozvola je bila neophodna za nastavak odlaganja otpada kao i daljnje obavljanje djelatnosti sakupljanja komunalnog otpada. Dozvoli je prethodio iznimno složen i dugotrajan proces započet 19.listopada 2015. godine Sporazumom o nastavku radova na sanaciji odlagališta ˝Kokojevica˝ između Grada Korčule i Općine Lumbarda. Njime je definiran postupak i način sanacije, te obveze na odlagalištu Kokojevica, a nakon čega se pristupilo završetku prekinutih radova započetih još 25.03.2009 godine. Slijedila je Izmjena i dopuna građevinske dozvole, te nakon osiguranja financijske potpore FZOEU te provedbe postupka javne nabave i sama izgradnja sanitarne nove kazete za odlaganje otpada i reciklažnog dvorišta. Uporabne dozvole za ove dvije etape ishođene su 03.09.2021 godine, nakon čega je ishođena i Okolišna dozvola 23.06.2023 godine. Grad Korčula i Općina Lumbarda su u lipnju 2023. godine preuzele su na sebe obvezu osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta čime je ispunjen i posljednji uvjet za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom.