Mindel odvodnja nabavila cisternu

Mindel odvodnja je nabavila auto cisternu za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Vozilo marke MAN opremljeno je cisternom volumena 11.5 m3 i vakuum pumpom max. protoka 8000 l/min. Svjesni činjenice da će se radovima na  rekonstrukciji izgradnje sustava odvodnje uništiti postojeći tlačni cjevovod kao i toga da velik dio Lumbarde nema mogućnost priključenja na mrežu, nabavljeno je vozilo koje će omogućiti normalno funkcioniranje sustava. Ukupna vrijednost vozila iznosi 263.000,00 kn. Općina Lumbarda je u proračunu za 2018 godinu osigurala 75% sredstava, ostatak je osiguran prihodima Mindel odvodnje.

Mindel kupuje novo malo komunalno vozilo

Općini Lumbarda i KTD-u Mindel odobren je zahtjev za sufinanciranje nabave malog komunalnog vozila u iznosu od 150.000,00 kn. Na javni poziv Ministarstva graditeljstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine Općina Lumbarda i Mindel prijavili su nabavu  manjeg vozila u svrhu uvođenja sakupljanja otpada na kućnom pragu. Ukupna vrijednost investicije je predviđena na oko 450.000,00 kn. KTD Mindel će sa cca 100.000,00 kn vlastitih sredstava financirati ovaj projekt dok će se ostatak finacirati putem financijskog lisinga.

U Općini Lumbarda je mnogo uskih ulica kroz koje se ne može proći postojećim, velikim komunalnim vozilom. Iz tog je razloga za uvođenje sakupljanja otpada od vrata do vrata sukladno  Planu gospodarenja otpadom RH 2017-2022 i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013,  nužna nabava malog komunalnog vozila zapremnine oko 5 m3.  Novo vozilo će znatno poboljšati kvalitetu isporuke usluge gospodarenja otpadom te podignuti komunalni standard kao što su veća čistoća ulica i naselja, sprječavanje okupljanja životinja na otvorenim kontejnerima (samim time i sprječavanje širenja bolesti), smanjenje mogućnosti zapaljenja otvorenih kontejnera do kojih je do sada dolazilo. Potrebno je naglasiti da će su uvođenjem sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata pozitivno utjecati na cilj RH da se do 2022 godine odvojeno prikupi 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.  Štetnost deponiranja biootpada na deponije je velika zbog toga što se njegovom razgradnjom stvara ugljični dioksid i toplina koja u dodiru sa ostalim miješanim komunalnim otpadom na deponiji povećava opasnost od požara i štetnog djelovanja na okoliš. Iz tog razloga apeliramo na mještane da kućnim kompostiranjem pozitivno utječu na okoliš.

Popis odobrenih zatjeva možete pogledati na linku: http://www.mgipu.hr/doc/Komunalno/Kapitalne_pomoci_2017.pdf

KTD Mindel kupio novo pogrebno vozilo

Komunalno Trgovačko društvo Mindel d.o.o. kupilo je novo pogrebno vozilo za uslugu prijevoza pokojnika. Vozilo je u potpunosti opremljeno za pogrebnu djelatnost te zadovoljava sve sanitarne i tehničke uvjete propisane zakonom i važećim pravilnicima. Sredstva u iznosu od 170 000,00 kn su osigurali  KTD Mindel i dijelom Općina Lumbarda  kao kapitalnu pomoć sukladno proračunu za 2016.godinu.