Mindel odvodnja nabavila cisternu

Mindel odvodnja je nabavila auto cisternu za pražnjenje septičkih i sabirnih jama. Vozilo marke MAN opremljeno je cisternom volumena 11.5 m3 i vakuum pumpom max. protoka 8000 l/min. Svjesni činjenice da će se radovima na  rekonstrukciji izgradnje sustava odvodnje uništiti postojeći tlačni cjevovod kao i toga da velik dio Lumbarde nema mogućnost priključenja na mrežu, nabavljeno je vozilo koje će omogućiti normalno funkcioniranje sustava. Ukupna vrijednost vozila iznosi 263.000,00 kn. Općina Lumbarda je u proračunu za 2018 godinu osigurala 75% sredstava, ostatak je osiguran prihodima Mindel odvodnje.