Završeni radovi na sanaciji deponije Kokojevica

Završeni su radovi na sanaciji deponije Kokojevica. U ovoj fazi sanacije saniran je sjeverozapadni dio deponije, uređena je ulazna zona (asfaltirana cesta, agregat, rasvjeta, video nadzor, kućica za zaposlene, vaga), postavljena je ograda oko cijele deponije, izgrađeno je slapište zajedno s kanalom za odvodnju oborinske vode i postavljeno je 10 novih plinskih odzračnika.  Ukupna vrijednost izvedenih radova je nešto manja od 4.300,000,00 hrk. Zajedno sa  izvođačem te Fondom za zaštitu okoliša i Gradom Korčulom dogovoren je nastavak sanacije plohe na kojoj se trenutno odlaže otpad. Radovi će se izvesti u 2017 godini prema situaciji na terenu.

Radovi na saniranju Kokojevice u punom jeku.

Da bi sve bilo potpuno transparentno obaviještavamo zainteresiranu javnost o tijeku radova na sanaciji deponije  Kokojevica. Dosadašnji radovi na sanaciji se izvode prema tehničkoj dokumentaciji i natječajnom Troškovniku. Do sada su izvedeni sljedeći radovi:

– Završen temeljni nasip gabionskog zida uz postavu geokompozita na temeljnoj plohi.
– Izvedeno približno 70 % gabionskog zida
– Iskop i preslagivanje otpada nasipavanjem istog na drugom mjestu ( zapadni i sjeveroistočni kraj obodnog nasipa otpada), prema projektu i dogovoru.
– Izrađen je izravnavajući sloj debljine 25 cm kao priprema za postavu drugih slojeva prekrivke na sjevernoj i zapadnoj strani obodne kosine deponije.
– Ugašen je dubinski požar iz 2012 godine.
– Započelo se sa drobljenjem agregata za plinodrenažni sloj, tampon i beton.

U neposrednoj budućnosti će se izvoditi radovi na:
– Dovršetku gabionskog zida
– Izvedba završetka izravnavajućeg sloja na kosinu nasipa
– Izvedba prekrivke na kosinu nasipa
– Izvedba filterskog sloja za vode na bentonitni tepih
– Nastavak na iskopu i preslagivanju otpada nasipanjem istog na drugom mjestu, prema projektu i dogovoru.
– Nasip depresije na tlu na dijelu sjevernog obodnog kanala kako bi se isti naknadno mogao iskopati.
– Izvedba temelja vage
– Izvedba nove cisterne za vodu prema dogovoru