Ljetni raspored odvoza otpada.

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. započinje sa prikupljanjem miješanog komunalnog otpada prema ljetnom režimu rada u periodu od 17.06-16.09. Molimo sve korisnike da svoje standardizirane spremnike na dan pražnjenja izvedu na vozilu dostupno mjesto.