Nabavljeno novo vozilo za sakupljanje otpada

KTD-u Mindel d.o.o. 19.01.2024 godine isporučeno je novo kumunalno vozilo Mitsubishi Fuso Canter 3S13 s nadogradnjom Iride 5 m3 za prikupljanje komunalnog otpada, vrijednosti 101.000,00 eur. Time je podignut standard i sigurnost usluge koju pružamo svojim korisnicima. Financiranje je osigurano iz sredstava KTD-a Mindel d.o.o. putem financijskog leasinga u trajanju od 60 mjeseci. Ova izvedba komunalnog vozila najveće dopuštene mase 3,5 t, sa spremnikom nadogradnje obujma 5m3 i pripadajućom prešom, u osnovi je konvencionalne izvedbe, ali ima niz konstrukcijskih izmjena prilagođenih uvjetima rada na zahtjevnom terenu Općine Lumbarda, pružajući tako maksimalnu operativnost u prikupljanju reciklažnog, biološki razgradivog i miješanog komunalnog otpada. Izvedba nadogradnje je u sukladnosti sa CE normama i u potpunosti štiti operatera u praktičnoj primjeni od povreda na radu, kako kod rada vozila i nadogradnje u mjestu, tako i za vrijeme vožnje. Nabavkom ovog vozila nastavlja se kontinuirano širenje i obnova voznog parka kao i nastavak modernizacije tehničke opremljenosti društva, a sve u cilju što efikasnijeg obavljanja djelatnosti. Ovim vozilom osigurat će se i odvojeno prikupljanje smeđe kante ( biootpad) za sve ugostitelje na području Općine Lumbarda čime će se smanjiti udio odloženog biootpada.