Odobreno sufinanciranje biostabilizatora za kompostiranje

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KTD-u Mindel odobreno je sufinanciranje nabave kontejnera volumena 30 m3 za dezinfekciju i kompostiranje bio otpada u maksimalnom iznosu od 60%, odnosno 580.000,00 kn. U tijeku je postupak javne nabave kojim će se nabaviti spremnik za kompostiranje sa razvijenim sustavom prozračivanja sa membranskom tehnologijom sprečavanja neugodnih mirisa. Umetnutim volumenom zraka i mjerenjem temperature idealno će se kotrolirati biološki proces razgradnje bio otpada.

Nabavom ove opreme zaokružit će se sustav odvojenog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda te će se svim našim korisnicima svrstanim u kategoriju ne kućanstvo omogućiti usluga odvojene primopredaje biootpada.