OBAVIJEST O PODJELI KOMPOSTERA

Općina Lumbarda je u cilju smanjenja količine komunalnog otpada nabavila 300 komada kompostera radi podjele krajnjim korisnicima.

Nabava kompostera je sufinancirana sa 60% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima od 05.05.2021 godine.

Komposteri su namjenjeni svim onim korisnicima usluge javnog prikupljanja otpada na području Općine Lumbarda koji žele kompostirati i za njih su besplatni.

Kompostere je moguće preuzeti svaki radni dan (pon-pet u vremenu od 07:00-14:00 i sub u vremenu od 07:00-12:00) u reciklažnom dvorištu na Kokojevici, počevši od četvrtka 02.12.2021 godine.

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE