Ljetni raspored odvoza otpada.

Ljetni raspored 2019

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. započinje sa prikupljanjem miješanog komunalnog otpada prema ljetnom režimu rada . Molimo sve korisnike da svoje standardizirane spremnike na dan pražnjenja izvedu na vozilu dostupno mjesto.