Raspored odvoza otpada za period od 01.10.2018 do 10.06.2019

Komunalno trgovačko društvo Mindel d.o.o. započinje sa prikupljanjem miješanog komunalnog otpada prema zimskom režimu rada . Molimo sve korisnike da svoje standardizirane spremnike na dan pražnjenja izvedu na vozilu dostupno mjesto.