Radovi na saniranju Kokojevice u punom jeku.

Da bi sve bilo potpuno transparentno obaviještavamo zainteresiranu javnost o tijeku radova na sanaciji deponije  Kokojevica. Dosadašnji radovi na sanaciji se izvode prema tehničkoj dokumentaciji i natječajnom Troškovniku. Do sada su izvedeni sljedeći radovi:

– Završen temeljni nasip gabionskog zida uz postavu geokompozita na temeljnoj plohi.
– Izvedeno približno 70 % gabionskog zida
– Iskop i preslagivanje otpada nasipavanjem istog na drugom mjestu ( zapadni i sjeveroistočni kraj obodnog nasipa otpada), prema projektu i dogovoru.
– Izrađen je izravnavajući sloj debljine 25 cm kao priprema za postavu drugih slojeva prekrivke na sjevernoj i zapadnoj strani obodne kosine deponije.
– Ugašen je dubinski požar iz 2012 godine.
– Započelo se sa drobljenjem agregata za plinodrenažni sloj, tampon i beton.

U neposrednoj budućnosti će se izvoditi radovi na:
– Dovršetku gabionskog zida
– Izvedba završetka izravnavajućeg sloja na kosinu nasipa
– Izvedba prekrivke na kosinu nasipa
– Izvedba filterskog sloja za vode na bentonitni tepih
– Nastavak na iskopu i preslagivanju otpada nasipanjem istog na drugom mjestu, prema projektu i dogovoru.
– Nasip depresije na tlu na dijelu sjevernog obodnog kanala kako bi se isti naknadno mogao iskopati.
– Izvedba temelja vage
– Izvedba nove cisterne za vodu prema dogovoru